Corporate Finance

Corporate Finance

HandelsFinance erbjuder omfattande finansiell analys och värderingssimuleringar för att stödja er i att fatta välgrundade beslut. Våra tjänster inkluderar bland annat:

 • Värderingssimuleringar: Vi tillämpar olika metoder som diskonterade kassaflöden (DCF), multipelvärdering och substansvärdering för att ge en noggrann och pålitlig värdering av ert företag.
 • Marknadsscreening: Genom en detaljerad analys av marknaden identifierar vi potentiella möjligheter och risker som kan påverka er verksamhet.
 • Lönsamhetsberäkningar: Vi utför omfattande lönsamhetsanalyser för att bedöma ert företags finansiella hälsa och identifiera områden för förbättring.
 • Intäkts- och kostnadsprognoser: Vi skapar noggranna prognoser som hjälper er att planera framtida intäkter och kostnader, vilket underlättar strategisk planering och budgetering.

 

Lönsamhetsberäkningar

Noggrann Analys

Med vår expertis inom Corporate Finance och får ni noggranna analyser och det beslutsunderlag som behövs för att optimera er verksamhet och maximera er lönsamhet. HandelsFinance är dedikerade till att leverera skräddarsydda lösningar som är anpassade efter era specifika behov och mål.

Vår marknadsscreeningstjänst ger er en djupgående förståelse för er målmarknad och konkurrenter, vilket är avgörande för att forma er företagsstrategi och differentiera er från konkurrensen. Genom att analysera marknadsdata och trender kan vi identifiera nya möjligheter och utmaningar som påverkar er verksamhet.

Vi utför noggranna lönsamhetsberäkningar för att hjälpa er förstå er verksamhets lönsamhet på kort och lång sikt. Genom att analysera intäkter och kostnader ger vi er insikter som stödjer er beslutsprocess och hjälper er att maximera era resultat.

Våra intäkts- och kostnadsprognoser ger er en realistisk bild av er verksamhets framtida ekonomiska utveckling. Genom att analysera historisk data och marknadstrender kan vi hjälpa er att förutse och planera för framtida tillväxt och utmaningar. Med våra tjänster inom Corporate Finance får ni en solid grund för att utforma er företagsstrategi och uppnå era affärsmål.

– SPECIALISTER –

 • Beslutssunderlag
 • Optimerar verksamheten 
 • Skräddarsydda lösningar
 • Maximerar lönsamheten

– MARKNADSSCREENING – 

 • Marknadsdata
 • Målmarknad
 • Konkurrentanalys
 •  Företagsstrategi

– AFFÄRSMÅL –

 • Marknadstrender
 • Lönsamhetsberäkning
 • Intäkts- och Kostnadsprognoser

– PÅLITLIGA PARTNERS-

 • Engagerade
 • Pålitliga
 • Välutbildade
 • Stationerade i Göteborg

Kontakta oss

Rulla till toppen