Ekonomistyrning

Effektiv Ekonomistyrning

Upplever ni att ni behöver pålitligt underlag för att fatta välgrundade beslut inom ert bolag? Står ni inför återkommande likviditetsproblem? Har ni svårt att fastställa en optimal lagernivå? Dessa frågor är avgörande för många företag och spelar en central roll i den strategiska planeringen och framtida beslutsfattandet.

Vi på HandelsFinance besitter en omfattande och djupgående kunskap inom controlling. Genom att noggrant granska både externa och interna faktorer som påverkar ert företags ekonomi, kan vi ta fram detaljerade och tillförlitliga underlag för era beslut. 

Vår analys inkluderar en grundlig genomgång av kassaflöde, kapitalbehov, lagerhantering samt andra kritiska ekonomiska indikatorer som är viktiga för ert företags framgång.

Ekonomistyrning

Ökad Konkurrenskraft

Med vår expertis kan ni vara säkra på att varje beslut baseras på noggrant utvärderade data och analys, vilket minskar risken för ekonomiska missbedömningar och stärker ert företags konkurrenskraft. HandelsFinance är er partner för en stabil och hållbar ekonomisk framtid.

Vår metodiska och systematiska approach säkerställer att ni får en klar och transparent bild av ert företags ekonomiska situation, vilket i sin tur ger er de bästa förutsättningarna att fatta beslut som främjar företagets långsiktiga tillväxt och lönsamhet. Vi förser er med konkreta och handlingsbara insikter som underlättar ekonomistyrning genom strategisk planering, optimerar resursallokering och förbättrar likviditetsstyrning.

Genom att samarbeta med oss får ni en ekonomistyrning som ger er bästa möjliga förutsättningar för att fatta de beslut som är mest gynnsamma för ert företags framtid. Vi arbetar aktivt med att analysera och förstå er verksamhet för att kunna ge er relevanta insikter och rekommendationer som stärker er position på marknaden.

Vår proaktiva strategi innebär att vi inte bara reagerar på aktuella problem utan också identifierar potentiella utmaningar och möjligheter i förväg. Genom att agera i förväg kan vi minimera risker och maximera möjligheter för er verksamhet, vilket leder till hållbar tillväxt och lönsamhet över tid.

Vi erbjuder inte bara en engångsgranskning utan en kontinuerlig uppföljning och anpassning av era ekonomiska strategier och mål. Genom regelbunden analys och utvärdering säkerställer vi att ni alltid är rustade för att möta de utmaningar och möjligheter som kommer er väg.

– SPECIALISTER –

 • Effektiv styrning 
 • Noggranna analyser
 • Utvärderingar
 • Riskbedömning

– METODISKT ARBETE – 

 •  Ekonomistyrning 
 • Strategisk planering
 • Likviditetsstyrning
 • Tranparent analys

– OPTIMERA TILLVÄXT –

 • Marknadspositionering
 • Minimera risker
 • Förbättra tillväxt
 • Proaktiv uppföljning.

– PÅLITLIGA PARTNERS-

 • Engagerade
 • Pålitliga
 • Välutbildade
 • Stationerade i Göteborg

Kontakta oss

Rulla till toppen